mgr inż. Robert K. Sobolewski – Dendrolog, ogrodnik, architekt krajobrazu zajmujący się ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego.

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  z wykształcenia mgr inż. ogrodnictwa i inż. architekt krajobrazu. Stopień mgr ogrodnictwa otrzymał za prace pt. „Porównanie stanu odżywienia drzew alejowych rosnących w szkółce i na stanowiskach miejskich”. Obecnie realizuję pracę doktorską pt. „Ocena warunków aerosanitarnych i biotopoklimatycznych dla potrzeb kształtowania terenów zieleni”. Interesuje się dendrologią zwłaszcza trenów historycznych, ochroną dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego, zielenią miejską oraz środowiskowymi i przyrodniczymi aspektami jakości życia w miastach, ze szczególnym uwzględnianiem warunków jakości środowiska atmosferycznego. Autor i współautor prac naukowych z zakresu dendrologii oraz ochrony środowiska atmosferycznego, współautor Leksykonu Zieleni Wrocławia oraz autorskiej karty pozyskiwania danych o drzewach pomnikowych. Edukator i popularyzator wiedzy dendrologicznej.

Od 2019 r. członek zarządu Fundacji Aquila, z którą rozpoczął współpracę pod koniec 2017 r. w ramach projektu „Drzewa Dobrej Widawy” finansowanego z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie współpracuje z licznymi lokalnymi stowarzyszeniami na terenie Dolnego Śląska, w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego zwłaszcza drzew rzadkich i osobliwych, oraz zachowania tożsamości regionalnej i promocji miast. Efektem tego jest m.in.: utworzenie Dendrologicznej ścieki dendrologicznej w Bolkowie promującej najrzadsze drzewa w mieście w powiązaniu z historią miasta. Od początku 2018 roku, prowadzi spacery edukacyjne przybliżające historyczną dendroflorę Wrocławia i Dolnego Śląska, które cieszące się znacznym zainteresowaniem. Od 2019 współpracuje z Polską Szkołą Dendrologii i Arborystyki, w ramach której prowadzi przedmioty „Dendrologia od podstaw”, „Dendroflora teronów historycznie cennych”, „Ekolgia miast”.

Wybrane publikacje:

Sobolewski R., Chohura P., (2015). Właściwości chemiczne gleb jako czynnik decydujący o stanie odżywienia drzew. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, 614, 61-73.

Sobolewski R.K., Ostrowska-Dudys M.B., Janas M.J., (2017). Wartość przyrodniczo-historyczna osobliwości dendrologicznych Bolkowa na Dolnym Śląsku. Nauka Przyr. Technol. 11(4), 343-354. 

Sobolewski, R.K., Sabura-Mielnik K.M., Szopińska E.M., 2018 Collecting data on natural monuments − a proposition of a record sheet for tree monuments. Part 1.” Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17(1), 193-203.

Kalbarczyk R., Sobolewski R., Kalbarczyk E., 2016. Biometeorological determinants of the tropospheric ozone concentration in the suburban conditions of Wroclaw, Poland Journal of Elementology, 21(3), 729-744

Sobolewski, R.K., 2018. „Assessment of air quality in legnica (Poland, Lower Silesian voivodeship) based on selected gaseous pollutants and Subjective Temperature Index.” Acta Sci.Pol. Form. Cir. 17(1), 165-174.

Kalbarczyk R., Sobolewski R., Kalbarczyk E., 2015. Assessment of human thermal sensations based on bioclimatic indices in a suburban population, Wrocław (SW Poland), Polish Journal of Natural Sciences 30(2), 185-201 

Sobolewski R.K., Kalbarczyk R., 2018. Assessment of Ground Ozone Level under the Physiological Strain Conditions. J. Ecol. Eng., 19(4), 207–216.

Robert Sobolewski