TEMATY SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH DRZEW:

 • KORZEŃ i SYSTEM KORZENIOWY DRZEWA i…
 • SPECJALISTYCZNE ARBORYSTYCZNE METODY OCHRONY SYSTEMÓW KORZENIOWYCH  DRZEW,
 • ŹRÓDŁA WODY i JEJ WYKORZYSTANIE PRZEZ DENDROFLORĘ
 • NAWADNIANIE UZUPEŁNIAJĄCE oraz PODLEWANIE STREFY KORZENIOWEJ DRZEW
 • NOWA SYSTEMATYKA CZYNNIKÓW SZKODOTWÓRCZYCH DRZEW, Z OMÓWIENIEM CZYNNIKÓW NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NA OBSZARACH ANTROPOGENICZNYCH,
 • DIAGNOSTYKA DENDROLOGICZNA
 • PRZESADZANIE I PRZESUWANIE DRZEW, OCHRONĄ PRZED ICH ŚCINKĄ a wraz z omówieniem zagadnień FORMALNO-PRAWNYCH,
 • ZABEZPIECZENIE DRZEW NA PLACU BUDOWY
 • ASPEKTY FORMALNOPRAWNE BŁĘDNEGO CIĘCIA KORON DRZEW
 • TEMATY SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH zielonej infrastruktury, TERENÓW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH, tzw. DACHÓW ZIELONYCH:
 • DACHY ZIELONE – PODZIAŁY I RODZAJE,
 • DACHY ZIELONE – ZALETY I FUNKCJE,
 • ROŚLINNOŚĆ NA, WOKÓŁ I W BUDYNKU – WYJAŚNIENIE POJĘĆ MERYTORYCZNYCH I ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH,
 • ŻYWE ŚCIANY,
 • TEMATY SZKOLEŃ DOTYCZĄCYCH ZAGADNIEŃ FORMALNO-PRAWNYCH:
 • FORMY OCHRONY PRZYRODY CHRONIĄCE DRZEWA,
 • UDZIAŁ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIĘ OCHRONY DRZEW,
 • WYBRANE NORMY PRAWNE dot. ZAGROŻEŃ POWODOWANYCH PRZEZ DRZEWO
 • ASPEKTY FORMALNOPRAWNE BŁĘDNEGO CIĘCIA KORON DRZEW,
 • ASPEKTY FORMALNOPRAWNE OCHRONY ŚRODOWISKA, (ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY DRZEW) W TOKU REALIZACJI INWESTYCJI
 • PROCEDURA POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH dot. DRZEW
 • TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY W ROZUMIENIU DEFINICJI LEGALNEJ OBWIĄZUJĄCEJ OD DNIA 01-01-2018 ROKU
 • ZAWIERANIE UMÓW, ZAGADNIENIA FORMALNE: WPROWADZENIA WYKONAWCY, WYKONYWANIA (OGLĘDZIN, MONITORINGU PRZYRODNICZEGO), ODBIORÓW, ORAZ NADZORU ROBÓT,
 • WYMOGI FORMALNO-PRAWNE OKREŚLAJĄCE SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I FORMĘ PROJEKTÓW ARCHITEKTÓW KRAJOBRAZU,
 • UDZIAŁ ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH W BUDOWIE ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ.

Chcesz wiedzieć więcej ? Poszukujesz szkolenia ? Skontaktuj się z nami.

Przykładowe szkolenie prowadzone w ostatnich latach