dr inż. Marta Weber-Siwirska – Doktor nauk Rolniczych Specjalista Kształtowania Terenów Zieleni. Współautor opinii dotyczącej projektów zieleni tzw. „zielonych ścian i dachu” wykonanych dla przedsięwzięcia: „budowa obiektu kubaturowego zlokalizowanego w kwartale ulic Suchej, Borowskiej, Dyrekcyjnej i Joannitów we Wrocławiu obejmującego centrum handlowo – usługowo – rozrywkowe z częścią biurową oraz częścią garażową wraz z podziemnym dworcem autobusowym. Projekt ogrodu społecznościowego na terenie kampusu Keele University w Stoke on Trent w oparciu o dostępne materiały historyczne, program Pioneer into Practice, Climate-KIC; Stoke on Trent, Wielka Brytania

Przynależność do organizacji pozarządowych:

  • WGIN – World Green Infrastructure Network (Światowa Organizacja Zielonej Infrastruktury) – reprezentant Polski
  • EFB – European Federation of Green Roofs and Walls Associations (Europejska Federacja Stowarzyszeń Zielonych Dachów i Roślinnych Ścian) – członek zarządu
  • Polskie Stowarzyszenie „Dachy Zielone” – członek założyciel, prezes
  • Stowarzyszenie Polskich Architektów Krajobrazu – członek założyciel,
  • Landscape Education: New Opportunities for Teaching and Research in Europe (Edukacja Krajobrazowa: Nowe możliwości w nauczaniu i pracy badawczej w Europie)
  • Stowarzyszenie Ogrody Dolnośląskie

Lista ostatnich publikacji:

2018

Li XX, Chen XB, Weber-Siwirska M, Cao JJ, Wang ZL. 2018. Effects of rice-husk biochar on sand-based rootzone amendment and creeping bentgrass growth. Urban Forestry and Urban Greening, Vol. 35, ps: 165-173

2017

Weber-Siwirska M., Skarżyński D., Walter E., Wróblewska K. Classification of Green walls in consideration to Poland. Architektura Krajobrazu 1641-5159 nr 3(56), Architektura Krajobrazu / 3/2017 Vol.56/ ps: 4 – 17

Walter E., Skarżyński D., Weber-Siwirska M., Wróblewska K. Polish Terminology Referring to Green roofs- a Review of Terms in Reference to Theory. Architektura Krajobrazu / 3/2017 Vol.56/ ps: 28-43

Ohegyi E., Bihunova M., Dostal P., Weber-Siwirska M., Żaryń M. Smart and Green, The Future of Visegrad Cities, Wydawnictwo CEEweb for Biodiversity, Budapeszt, Hungary, p. 50

2016

Weber-Siwirska M., Stare drzewa jako element kultury. Tereny zieleni w mieście i ich uwarunkowania, Wydawnictwo P.U.H.T.P.EKO-CHART, Katowice s: 113-126

Lis A., Weber-Siwirska M. Ziemiańska M. The role of Dendroflora in Preventing Crime in Public Green Space. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ss.122

Lis A., Ziemiańska M., Weber-Siwirska M. Method of assessment and verification of plant selection in space safety aspect. Form &Space/nr 26, /ps: 213-228


Maria Weber Siwirska