Jarema Andrzej Rabiński — rzeczoznawca NOT, wieloletni biegły sądowy, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” niezależny doradca, inspektor nadzoru ds. zorganizowanej zieleni zabytkowej, drzew, dachów zielonych. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

Jarema Rabiński
Jarema Adrzej Rabiński

Został wpisany na listy:

  • BIEGŁYCH SĄDOWYCH przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE, w zakresie ochrony środowiska /Kd. 91-92, 93-97, 98-02/,
  • RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” – Nr 1, o specjalności – ochrona środowiska.
  • RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa – Nr 847, o specjalności ochrona środowiska.
  • RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 1105, o specjalności ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych.

Posiada uprawnienia potwierdzone zaświadczeniami:

  • NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJNR 13/3/90, z dnia 17.11.1990 roku, o ukończeniu szkolenia III-go stopnia upoważniającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonawstwie prac związanych z pielęgnacją drzew ozdobnych.
  • PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW – WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Nr 386, z dnia 22.04.1996 roku, znak: WKZ/IN/539/1879/96, stwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zakresie nadzorowania i kierowania pracami ogrodniczymi (zabezpieczania, uzupełniania, rekonstrukcji, konserwacji) w parkach zabytkowych oraz innej zorganizowanej zieleni zabytkowej.

Pełni funkcję:

Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego

Wybrane publikacje:

Zieleń w przestrzeni miejskiej – wyjaśnienie pojęć

Budynki w praktyce i przepisach miejskiej — wyjaśnienie

Dachy zielone – Uwarunkowania formalnoprawne

Dachy zielone – Zagadnienia formalno-prawne, cz. 1

Dachy zielone – Zagadnienia formalno-prawne, cz. 2

Jarema Andrzej Rabiński