dr inż. Ewa Walter – architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (do 2015 r. prezes zarządu) oraz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.
Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni przyjaznym dla zasobów wodnych. Autorka licznych publikacji z zakresu gospodarowania wodą opadową na obszarach miejskich. Współautorka projektu „Zagospodarowania terenu nad rzeką Sąsiecznicą w Żmigrodzie”, gdzie zastosowano eksperymentalne ogrody wodne z roślinnością bagienną, jako element wzmacniania bioróżnorodności i odnawiania siedlisk wodnych w dolinie rzeki. Interesuje się wprowadzaniem alternatywnych form zieleni w przestrzeń publiczną i związanymi z tym technologiami zielonych dachów i żyjących ścian.
Praca dydaktyczna Ewy Walter jest związana z kształceniem studentów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Dr Walter ma na swoim koncie także liczne szkolenia i warsztaty skierowane do młodzieży, studentów, urzędników czy mieszkańców obszarów wiejskich, na których przekazuje wiedzę z zakresu zrównoważonej gospodarki wodnej, proekologicznego gospodarowania wodą opadową czy odnawiania siedlisk wodnych i wzmacniania bioróżnorodności.

Ewa Walter