Robert Sobolewski

Robert Sobolewski

mgr inż. Robert K. Sobolewski – Dendrolog, ogrodnik, architekt krajobrazu zajmujący się ochroną środowiska i ochroną dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,  z wykształcenia mgr inż. ogrodnictwa i inż. architekt krajobrazu. Stopień mgr ogrodnictwa otrzymał za prace pt. „Porównanie

Ewa Walter

dr inż. Ewa Walter – architekt krajobrazu, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, członek Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” (do 2015 r. prezes zarządu) oraz Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu.Od kilkunastu lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z szeroko pojętym kształtowaniem przestrzeni

Daniel Skarżyński

Dr inż. arch. kraj. Daniel Skarżyński –Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na kierunku Architektura Krajobrazu. W 2008 roku uzyskał stopień mgr inż. będąc laureatem II miejsca w konkursie Wrocławska Magnolia w kategorii projektowo-planistycznej za

Maria Weber Siwirska

Maria Weber Siwirska

dr inż. Marta Weber-Siwirska – Doktor nauk Rolniczych Specjalista Kształtowania Terenów Zieleni. Współautor opinii dotyczącej projektów zieleni tzw. „zielonych ścian i dachu” wykonanych dla przedsięwzięcia: „budowa obiektu kubaturowego zlokalizowanego w kwartale ulic Suchej, Borowskiej, Dyrekcyjnej i Joannitów we Wrocławiu obejmującego