Odporność ogniowa dachów zielonych a zagadnienia formalno-prawne`

Dach to górna, najwyższa część obiektu budowlanego, mająca za zadanie przekrycie i osłanianie go przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi

Zobacz publikację

Dachy zielone

Nowoczesne technologie pozwalają na sadzenie nie tylko roślinności niskiej, np. traw i bylin, krzewinek, ale też wysokiej drzew albo krzewów lub zadrzewień na coraz większych powierzchniach. Uzyskane nowe tereny zieleni oraz walory krajobrazowe są cenne zwłaszcza w warunkach intensywnej, zwartej miejskiej zabudowy.

Jarema Andrzej Rabiński Rzeczoznawca

Test

Prawo obecnie chroniące drzewa jest dziurawe jak… durszlak. Nieprawdą jest, że wprowadzono przepis mocą, którego można wycinać drzewa z każdej działki, jeśli ścinka nie ma związku z działalnością gospodarczą. Nie istniał i nie istnieje w obrocie prawnym żaden taki przepis. Ten, który zmieniono (art. 83 ust 1 u.o.p.) i wywołał te tragiczne konsekwencje, nie stoi ponad innymi nadal obowiązującymi przepisami chroniącymi drzewa, niestety nieznanymi nawet większości urzędnikom, a tym samym nadal sankcjonującymi ich nielegalna ścinkę

Jarema Andrzej Rabiński Rzeczoznawca